(Extrait du site Web | Extracto del sitio web | Estratto del sito web)

 

De l’idéologie monolingue à la doxa plurilingue : regards pluridisciplinaires

 
Chiara Molinari (Università degli Studi di Milano)

Hervé Adami et Virginie André (dir.) (2015), De l’idéologie monolingue à la doxa plurilingue :
regards pluridisciplinaires
, Berne, Peter Lang, coll. « Transversales », 299 p. [ISBN : 978-3-0343-1384-1]

 
Télécharger